Panier en fil

Panier en fil inox - Forme rectangulaire
51,17 € HT
Ref : BOC-10020
51,17 € HT
Ref : BOC-10020

Panier en fil d'inox - Forme rectangulaire
100 x 100 mm - Hauteur : 100 mm

52,71 € HT
Ref : BOC-10021
52,71 € HT
Ref : BOC-10021

Panier en fil d'inox - Forme rectangulaire
120 x 120 mm - Hauteur : 100 mm

59,49 € HT
Ref : BOC-10022
59,49 € HT
Ref : BOC-10022

Panier en fil d'inox - Forme rectangulaire
120 x 120 mm - Hauteur : 120 mm

65,37 € HT
Ref : BOC-10023
65,37 € HT
Ref : BOC-10023

Panier en fil d'inox - Forme rectangulaire
150 x 100 mm - Hauteur : 100 mm

67,69 € HT
Ref : BOC-10024
67,69 € HT
Ref : BOC-10024

Panier en fil d'inox - Forme rectangulaire
140 x 140 mm - Hauteur : 140 mm

Panier en fil inox - Forme ronde à anse - Ø 120 mm
75,47 € HT
Ref : BOC-10051
75,47 € HT
Ref : BOC-10051

Panier en fil d'inox - Forme ronde avec anse
Hauteur : 100 mm - Ø : 120 mm

76,51 € HT
Ref : BOC-10052
76,51 € HT
Ref : BOC-10052

Panier en fil d'inox - Forme ronde avec anse
Hauteur : 120 mm - Ø : 150 mm

78,02 € HT
Ref : BOC-10026
78,02 € HT
Ref : BOC-10026

Panier en fil d'inox - Forme rectangulaire
160 x 160 mm - Hauteur : 160 mm

82,18 € HT
Ref : BOC-10027
82,18 € HT
Ref : BOC-10027

Panier en fil d'inox - Forme : rectangulaire
200 x 150 mm - Hauteur : 150 mm

86,45 € HT
Ref : BOC-10028
86,45 € HT
Ref : BOC-10028

Panier en fil d'inox - Forme rectangulaire
180 x 180 mm - Hauteur : 150 mm

89,17 € HT
Ref : BOC-10029
89,17 € HT
Ref : BOC-10029

Panier en fil d'inox - Forme rectangulaire
180 x 180 mm - Hauteur : 180 mm

94,65 € HT
Ref : BOC-10053
94,65 € HT
Ref : BOC-10053

Panier en fil d'inox - Forme ronde avec anse
Hauteur : 160 mm - Ø : 180 mm

98,18 € HT
Ref : BOC-10025
98,18 € HT
Ref : BOC-10025

Panier en fil d'inox - Forme rectangulaire
150 x 150 mm - Hauteur : 150 mm

98,92 € HT
Ref : BOC-10031
98,92 € HT
Ref : BOC-10031

Panier en fil d'inox - Forme rectangulaire
200 x 200 mm - Hauteur : 200 mm

108,77 € HT
Ref : BOC-10054
108,77 € HT
Ref : BOC-10054

Panier en fil d'inox - Forme ronde avec anse
Hauteur : 180 mm - Ø : 210 mm

110,66 € HT
Ref : BOC-10030
110,66 € HT
Ref : BOC-10030

Panier en fil d'inox - Forme rectangulaire
200 x 200 mm - Hauteur : 150 mm

120,16 € HT
Ref : BOC-10055
120,16 € HT
Ref : BOC-10055

Panier en fil d'inox - Forme ronde avec anse
Hauteur : 180 mm - Ø : 240 mm

139,94 € HT
Ref : BOC-10056
139,94 € HT
Ref : BOC-10056

Panier en fil d'inox - Forme ronde avec anse
Hauteur : 180 mm - Ø : 270 mm

144,23 € HT
Ref : BOC-10033
144,23 € HT
Ref : BOC-10033

Panier en fil d'inox - Forme rectangulaire
300 x 200 mm - Hauteur : 150 mm

146,52 € HT
Ref : BOC-10032
146,52 € HT
Ref : BOC-10032

Panier en fil d'inox - Forme rectangulaire
250 x 150 mm - Hauteur : 150 mm

167,40 € HT
Ref : BOC-10057
167,40 € HT
Ref : BOC-10057

Panier en fil d'inox - Forme ronde avec anse
Hauteur : 200 mm - Ø : 300 mm